fbpx

Privacy beleid

Privacy policy

Finca Serrato verwerkt persoonsgegevens en wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. Door van onze service gebruik te maken ga je akkoord met de verzameling en verwerking van informatie in overeenstemming met ons privacy beleid. Hieronder geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Finca Serrato.

Welke persoonsgegevens worden er verzameld en verwerkt door Finca Serrato?

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Paspoort- of identiteitskaart gegevens

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De managers van Finca Serrato zijn eindverantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met en de verwerking van uw persoonsgegevens. Finca Serrato neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Waarvoor verwerkt Finca Serrato persoonsgegevens?

Finca Serrato verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Verwerkt Finca Serrato ook bijzondere persoonsgegevens?

Finca Serrato verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheid, strafrechtelijk verleden of gegevens betreffende etniciteit.

Hoe gaat Finca Serrato met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig en veilig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is. Bij de verwerking van persoonsgegevens is Finca Serrato gebonden aan de daarvoor geldende Spaanse wet- en regelgeving.

Wijzigingen privacy beleid

Finca Serrato behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij zorgen ervoor dat het meest actuele beleid terug is te vinden op onze website.

Meer informatie
Als je vragen hebt over de persoonsgegevens die we van je verwerken (inzagerecht), of wil je na inzage dat we bepaalde persoonsgegevens van je aanpassen of zelfs verwijderen (recht op vergetelheid) neem dan contact op via de mail: info@fincaserrato.com of bel ons op +31 6 839 41 254.

Shopping Cart
Scroll to Top
Finca Serrato